OKOLÍ

Nejbližsí okolí usedlosti ADAMÍKY tvoří horské louky a les. Traviny a pestrobarevné kvetoucí byliny na těchto loukách jsou zejména v létě husté jako kožich, plné motýlů a zajímavého hmyzu. Je něco nádherného se po nich brouzdat ranní rosou, když se slunce dere na obzor. Už jen louky jsou učiněný ráj pro všechny milovníky přírody nejen s...